NYHETER


Protokoll från årsstämma 9 juni 2023 Kallelse till årsstämma

Kallelse till Årsstämma i Hello there Games AB

2023-05-11

Aktieägarna i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900 kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023 klockan 14.30 på Space, Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm.Ägarinformation

Sammanfattning 2022 och utsikt 2023

Skickades 2023-04-11

Bifogat brev har skickats till samtliga ägare till vilka vi har en giltig mailadress. Fick du inte mailet? Meddela din mailadress till ir@hellothere.seÄgarinformation – 

första halvåret 2022 och utsikt helår

2022-09-12

Bifogat brev har skickats till samtliga ägare till vilka vi har en giltig mailadress. Fick du inte mailet? Meddela din mailadress till ir@hellothere.seKallelse till Årsstämma i Hello there Games AB


2022-04-20

Aktieägarna i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 14.00 på Space, Sergelgatan 2, Stockholm.Ägarinformation – 

andra halvåret 2021 och utsikt 2022


Bifogat brev har skickats till samtliga ägare till vilka vi har en giltig mailadress. Fick du inte mailet? Meddela din mailadress till ir@hellothere.seProtokoll från extra bolagsstämma 6 oktober 2021


2021-10-07


Games Industry profile Susana Meza Graham elected Chairwoman of the Board at Hello There Games


2021-10-06

Gothenburg (Oct 6, 2021) Hello There Games today announced the appointment of Susana Meza
Graham as Chairwoman of its Board of Directors.Ägarrapport för andra kvartalet 2021


2021-09-27

VD Oskar Eklund tillsammans med CFO Kristoffer Funseth presenter Hello There Games ägarrapport för det andra kvartalet.Kallelse till extra bolagsstämma 2021-10-06


2021-09-21

Aktieägarna i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021.

Styrelsen har beslutat att Bolagets extra bolagsstämma ska genomföras endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman kommer således att genomföras utan möjlighet till fysisk närvaro för aktieägare, vare sig personligen eller genom ombud, eller utomstående. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 6 oktober 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.