DOKUMENT


Protokoll från årsstämma 9 juni 2023Kallelse till årsstämma

Kallelse till Årsstämma i Hello there Games AB

Aktieägarna i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900 kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023 klockan 14.30 på Space, Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm.Ägarinformation

Sammanfattning 2022 och utsikt 2023

Bifogat brev har skickats till samtliga ägare till vilka vi har en giltig mailadress. Fick du inte mailet? Meddela din mailadress till ir@hellothere.se
Ägarinformation – 

första halvåret 2022 och utsikt helår

Bifogat brev har skickats till samtliga ägare till vilka vi har en giltig mailadress. Fick du inte mailet? Meddela din mailadress till ir@hellothere.seProtokoll bolagsstämma ink bilagorÅrsredovisning och koncernredovisning 2021Ägarinformation – 

andra halvåret 2021 och utsikt 2022

Bifogat brev har skickats till samtliga ägare till vilka vi har en giltig mailadress. Fick du inte mailet? Meddela din mailadress till ir@hellothere.se
Ägarrapport för andra kvartalet 2021
Extra bolagsstämma 6 oktober 2021