AKTIEÄGARE

eBlitz Group AB
Advenimus AB
Hello There Holding AB
Scientific Solutions Scandinavia Holding AB
Nanohunter AB
Jimmy Jönsson
Oscar Molse
Full Range Invest AB
Daniel Asp
DPL Capital ABÖvriga ca 140 ägare


Totalt antal aktier
ANTAL AKTIER

 152 389
122 856
100 215
93 525
 72 601
 65 261
 63 070
 50 000
 31 083
29 943209 194


989 909
ÄGARANDEL

 15,4%
 12,4%
10,1%
9,4%
 7,3%
 6,6%
6,4%
 5,1%
 3,1%
 3,0%


78,8%

 21,2%

Ägarlista per 2022-12-30. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB.