IR-Owners

NYHETER RAPPORTER & DOKUMENT ÄGARSTRUKTUR KONTAKT INLOGGNING

ÄGARSTRUKTUR


AKTIEÄGARE
<br>
eBlitz Group AB
Advenimus AB
Hello There Holding AB
Scientific Solutions Scandinavia Holding AB
Nanohunter AB
Jimmy Jönsson
Oscar Molse
Full Range Invest AB
Daniel Asp
DPL Capital AB
<br>
<br>
<br>
Övriga ca 140 ägare
<br>
<br>
Totalt antal aktier
ANTAL AKTIER
<br>
 152 389
122 856
100 215
93 525
 72 601
 65 261
 63 070
 50 000
 31 083
29 943
<br>
<br>
<br>
209 194
<br>
<br>
989 909
ÄGARANDEL
<br>
 15,4%
 12,4%
10,1%
9,4%
 7,3%
 6,6%
6,4%
 5,1%
 3,1%
 3,0%
<br>
78,8%
<br>
 21,2%
<br>
Ägarlista per 2022-12-30. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB.